Käsiade 2016 - Hopfgarten im Brixental, Tirolsko

MILSY a.s.  zbiera ocenenia aj za hranicami

U našich juhozápadných susedov v Rakúsku, sa v novembri 2016 konal už 13.ročník veľmi obľúbenej medzinárodnej potravinárskej súťaže Käsiade. Ako je už z jej názvu zrejmé, ide o súťaž o najlepšie a najchutnejšie syry rôznych typov.

Súťažilo sa v ôsmych kategóriách ako napríklad najlepšie tvrdé alebo mäkké syry, čerstvé, krájané syry, plesňové syry a ostatné. Bánovecká mliekareň sa do súťaže zapojila s dvoma výrobkami a to Bánovecký korbáčik údený a Parenica neúdená. Chuť, vôňu, konzistenciu či kvalitu prihlásených výrobkov, posudzovala porota zložená z odborníkov z tejto oblasti. Veľmi nás teší, že práve oni zaradili naše syry medzi najlepšie a výrobok Bánovecký korbáčik údený ocenili druhým miestom. Strieborná medaila získaná za hranicami je pre celý tím spoločnosti MILSY a.s. veľkou odmenou, zadosťučinením a motiváciou robiť naďalej mliečne výrobky poctivo a kvalitne.

ĎAKUJEME